Privat Forsikring


Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug
af den i den konkrete situation.


Der er 2 situationer, som vi handler efter.


1) Efter konkret aktuel lægelig vurdering i Lægehuset, at du henvises til udredning, undersøgelse eller behandling via den offentlige sygesikring. Hvis du herefter ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring, så kan du finde den på minsundhed.dk


2) At du henvender dig med et ønske om at gøre brug af din private forsikring uden, at der er en henvisning fra Rosenklinik til det offentlige. I dette tilfælde skal du bede dit selskab sende en skriftlig anmodning (FP 710) til os, som vi vil vurdere på og returnere. Det er vigtigt at du sikrer dig, at det er dit selvskab og ikke dig, der skal betale honoraret for denne anmodning.

Lægen kan godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning, hvor man sikrer en hurtig vurdering eller behandling, selvom der ikke er grundlag for henvisning via den offentlige sygesikring. Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan henvise til en service, hvis den på gældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft.


Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtet til at informere deres kunder om denne procedure.